Spotkania Akademii Rodzica w roku szkolnym 2019/2020
Termin

Tematyka

Prowadzący

25.09.2019

(godz. 17.00)

Odpowiedzialność za własne działania. Planowanie pracy.

p. Sylwia Diłanian

30.10.2019

(godz. 17.00)

Profilaktyka zdrowia psychicznego


Trenerzy UKSW


20.11.2019

(godz. 17.00)

Ochrona dzieci i młodzieży przed pornografią.

p. Izabela Karska, Stowarzyszenie Twoja Sprawa,]

11.12.2019

(godz. 17.00)

Formacja duchowa

Ks. Marcin Kłosowski

08.01.2020

(godz. 17.00)

Agresja, przemoc, chęć dominacji i rywalizacji wykraczające poza normy rozwojowe.

p. Karol Kołbyk, psychoedukator

26.02.2020

(godz. 17.00)

Formacja duchowa

Ks. Marcin Kłosowski

18.03.2020

(godz. 17.00)

Aktywność fizyczna, jako metoda odpoczynku i jej rola w profilaktyce uzależnień.

p. Damian Czepiel, nauczyciel wychowania fizycznego

22.04.2020

(godz. 17.00)

Komunikacja w kontekście międzypokoleniowym.

p. Grażyna Łyszczyk, socjoterapeuta i terapeuta rodzinny

20.05.2020

(godz. 17.00)


Warsztat psychoedukacyjny o tematyce cyberprzemocy.


p. Ilona Zdunek, trener Akademii Bezpiecznego Człowieka


10.06.2020

(godz. 17.00)

Używki, wolność od nałogów, umiejętność odmawiania, mechanizmy uzależnień.


lub


Uczucia, rozpoznawanie, radzenie sobie z emocjami.

Straż miejska


p. Sylwia Kulawczuk