Prymasowska Fundacja im. kard. A. HlondaPRYMASOWSKA FUNDACJA IM. KARD. AUGUSTA HLONDA
ul. Dewajtis 3, 01-815 Warszawa,
nr KRS 0000106916
rachunek bankowy: Bank PKO BP nr 66 1020 1185 0000 4002 0250 7796

tytuł wpłat: na cele statutowePrymasowska Fundacja im. Kardynała Augusta Hlonda została powołana przez śp.  Jego Eminencję Kardynała Józefa Glempa, Prymasa Polski w 1998 r. Celem Fundacji jest m.in. wspieranie edukacji katolickiej dzieci i młodzieży. Ten cel jest realizowany m.in. poprzez finansowanie działalności powołanego przez JE Ks. Prymasa liceum ogólnokształcącego im. bł. ks. Romana Archutowskiego.


Od września 2016 roku Liceum „Archutowskiego” zostało przekształcone z niepublicznej w publiczną szkołę po to, aby umożliwić szerszemu gronu młodzieży pochodzącej z katolickich rodzin naukę w placówce o takim właśnie charakterze. Jest to pierwsze i jedyne katolickie liceum w Warszawie i okolicach, które nie wymaga opłat w postaci czesnego. Organem prowadzącym szkołę pozostaje Centrum Edukacyjne Archidiecezji Warszawskiej, które zostało powołane przez JE Kazimierza Kardynała Nycza. Oznacza to, że wprawdzie miasto przekazuje dotację na każdego ucznia (podobnie jak w przypadku innych szkół), ale utrzymanie budynku, remonty, dodatkowe zajęcia ponadprogramowe muszą być pokryte z innych, własnych  środków (nie są finansowane tak jak w przypadku innych placówek z budżetu miasta).


W związku z tym zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o wsparcie nas kwotą ok. 200 zł miesięcznie w postaci darowizn na konto Fundacji im. Kardynała Augusta Hlonda z tytułem wpłaty: na cele statutowe.


Za każdą pomoc, która umożliwiłaby nie tylko bieżące utrzymanie placówki, ale także jej rozwój, na czym nam bardzo zależy, z serca Państwu dziękujemy.