Godziny pracy sekretariatu w wakacje PDF Drukuj
alt

 
Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 PDF DrukujW piątek 26 czerwca 2020 r. uczniowie klas pierwszych i drugich zakończyli rok szkolny 2019/2020. Tegoroczne zakończenie roku szkolnego było nietypowe, bowiem od 25 marca nauczanie odbywało się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W związku z epidemią koronawirusa nie mogliśmy spotkać się całą społecznością szkolną, dlatego też zakończenie zostało podzielone na trzy części, z czego dwie pierwsze były online.

Więcej…
 
Msze św. w intencji uczniów, pracowników i tegorocznych maturzystów PDF DrukujNajbliższy piątek (5 czerwca 2020 r.) to pierwszy piątek miesiąca. O godz. 12.00 w kościele bł. E. Detkensa w Lasku Bielańskim zostanie odprawiona Msza Święta w intencji uczniów i pracowników naszej szkoły. Msza święta w intencji maturzystów będzie natomiast miała miejsce w środę 10 czerwca o godz. 12.00 w kościele bł. E. Detkensa. Jeśli ktoś będzie mógł i chciał wziąć osobisty udział, w którejś z tych Mszy, zapraszamy.


Msze będą również transmitowane online: https://www.facebook.com/Lasbielanski/ Wszystkich więc zapraszamy do łączenia się w tym czasie w modlitwie.

 
Godziny pracy sekretariatu i biblioteki PDF DrukujGodziny pracy sekretariatu od 25 maja:

od poniedziałku do piątku - godz. 9.00 - 15.00

Godziny pracy biblioteki od 25 maja:

poniedziałki, środy, piątki - godz. 9.00 - 15.00

 
Egzaminy maturalne PDF Drukuj
W związku z sytuacją epidemiologiczną tegoroczne egzaminy maturalne rozpoczęły się 8 czerwca, a nie tak jak pierwotnie planowano – 4 maja. Pierwszego dnia maturzyści zdawali egzamin z języka polskiego. Obowiązkowo muszą jeszcze przystąpić do egzaminów z matematyki oraz z języka obcego nowożytnego w zakresie podstawowym oraz do co najmniej jednego egzaminu w zakresie rozszerzonym. W tym roku ze względu na pandemię koronawirusa zrezygnowano z egzaminów ustnych. Egzaminy maturalne w naszej szkole będą przeprowadzane do 24 czerwca. Ich wyniki abiturienci poznają do 11 sierpnia 2020 r. Wszystkim zdającym życzymy powodzenia!

 
Informacje dla maturzystów PDF DrukujHarmonogram egzaminów maturalnych


Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2020 r.


EGZAMIN PISEMNY – SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ PRACY ZDAJĄCYCH, KTÓRZY ZE WZGLĘDÓW ZDROWOTNYCH NIE MOGĄ ZAKRYWAĆ UST I NOSA
Na podstawie wytycznych Ministra Edukacji Narodowej dotyczących organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2020 r. pkt 2.7:  "Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m."  Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły do 28 maja przez dziennik elektroniczny.


EGZAMIN USTNY DLA ABSOLWENTÓW, KTÓRZY ZAMIERZAJĄ STUDIOWAĆ ZA GRANICĄ:
Do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego może przystąpić absolwent, który: 1) w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną jest zobowiązany przedstawić wynik części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, lub 2) jest obowiązany przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.


Absolwent, o którym mowa wyżej, może przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z wyżej wymienionych przedmiotów, pod warunkiem że w terminie do dnia 7 lutego 2020 r. złożył deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.


Absolwent, o którym mowa wyżej, do 25 maja 2020 r. przekazuje informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu odpowiednio do dyrektora szkoły, którą ukończył, albo dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, do której złożył deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego. Absolwent do informacji dołącza oświadczenie o konieczności przedstawienia wyniku części ustnej egzaminu maturalnego, o którym mowa wcześniej, w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 9 z 116