Godziny pracy doradcy zawodowego DrukujDoradca zawodowy - p. Paweł Oziębłowski

Wtorek - 7.30 - 9.00

Środa - 8.15 - 9.50 i 16.15 - 17.45

Czwartek - 8.15 - 9.50

Piątek - 14.30 - 16.00