Sprawdź oceny

 

Najczęściej czytane


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79
 
 
Komunikaty i informacje dyrektora CKEKomunikat o harmonogramie

Komunikat o dostosowaniach w roku szkolnym 2019/2020

Komunikat o przyborach

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego


Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2020 r.


EGZAMIN PISEMNY – SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ PRACY ZDAJĄCYCH, KTÓRZY ZE WZGLĘDÓW ZDROWOTNYCH NIE MOGĄ ZAKRYWAĆ UST I NOSA:

Na podstawie wytycznych Ministra Edukacji Narodowej dotyczących organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2020 r. pkt 2.7:  Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.  Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły do 28 maja przez dziennik elektroniczny.


EGZAMIN USTNY DLA ABSOLWENTÓW, KTÓRZY ZAMIERZAJĄ STUDIOWAĆ ZA GRANICĄ:

Do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego może przystąpić absolwent, który: 1) w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną jest zobowiązany przedstawić wynik części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, lub 2) jest obowiązany przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.


Absolwent, o którym mowa wyżej, może przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z wyżej wymienionych przedmiotów, pod warunkiem że w terminie do dnia 7 lutego 2020 r. złożył deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.


Absolwent, o którym mowa wyżej, do 25 maja 2020 r. przekazuje informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu odpowiednio do dyrektora szkoły, którą ukończył, albo dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, do której złożył deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego. Absolwent do informacji dołącza oświadczenie o konieczności przedstawienia wyniku części ustnej egzaminu maturalnego, o którym mowa wcześniej, w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną.

 
Informatory o egzaminach maturalnychInformator o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2014/2015 - część ogólna

Informator o egzaminie maturalnym z JĘZYKA POLSKIEGO od roku szkolnego 2014/2015

Informator o egzaminie maturalnym z MATEMATYKI od roku szkolnego 2014/2015

Informator o egzaminie maturalnym z JĘZYKA ANGIELSKIEGO od roku szkolnego 2014/2015

Informator o egzaminie maturalnym z JĘZYKA FRANCUSKIEGO od roku szkolnego 2014/2015

Informator o egzaminie maturalnym z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO od roku szkolnego 2014/2015

Informator o egzaminie maturalnym z JĘZYKA NIEMIECKIEGO od roku szkolnego 2014/2015

Informator o egzaminie maturalnym z HISTORII od roku szkolnego 2014/2015

Informator o egzaminie maturalnym z HISTORII SZTUKI od roku szkolnego 2014/2015

Informator o egzaminie maturalnym z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE od roku szkolnego 2014/2015

Informator o egzaminie maturalnym z FILOZOFII od roku szkolnego 2014/2015

Informator o egzaminie maturalnym z BIOLOGII od roku szkolnego 2014/2015

Informator o egzaminie maturalnym z GEOGRAFII od roku szkolnego 2014/2015

Informator o egzaminie maturalnym z FIZYKI od roku szkolnego 2014/2015

Informator o egzaminie maturalnym z CHEMII od roku szkolnego 2014/2015

Informator o egzaminie maturalnym z INFORMATYKI od roku szkolnego 2014/2015


Wzory:

Karta wybranych wzorów i stałych fizykochemicznych na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki

Wybrane wzory matematyczne + uzupełnienie zestawu wybranych wzorów matematycznych


Pozostałe informatory i dodatkowe pliki można znaleźć na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 
Więcej artykułów…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2