Rekrutacja 2019/2020
REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020


DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ:

Rekrutacja do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. bł. ks. Romana Archutowskiego w Warszawie na rok szkolny 2019/2020 (liceum czteroletnie)


Wniosek kandydata o przyjęcie do szkoły

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka


DLA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA DO SZKOŁY (po ogłoszeniu wyników 16 lipca): 

Kwestionariusz

Potwierdzenie woli podjęcia nauki

Podanie o przyjęcie do internatu (dla zainteresowanych)

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał)

Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (oryginał)

Wyciąg z aktu urodzenia

Dwie fotografie (podpisane)


DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM:

Rekrutacja do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. bł. ks. Romana Archutowskiego w Warszawie na rok szkolny 2019/2020 (liceum trzyletnie)


Wniosek kandydata o przyjęcie do szkoły

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka


DLA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA DO SZKOŁY (po ogłoszeniu wyników 16 lipca):

Kwestionariusz

Potwierdzenie woli podjęcia nauki

Podanie o przyjęcie do internatu (dla zainteresowanych)

Świadectwo ukończenia gimnazjum (oryginał)

Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (oryginał)

Wyciąg z aktu urodzenia

Dwie fotografie (podpisane)