Ulgi w czesnymW Liceum udzielane są dwa rodzaje ulg:

  • ulga za osiągnięcia naukowe,
  • ulga socjalna.


Ulgi naukowe dla kandydatów do Liceum są uzależnione od świadectwa ukończenia gimnazjum, wyników egzaminu gimnazjalnego, oraz od wyników uzyskanych w konkursach przedmiotowych.

15% zniżki w czesnym będzie oferowane za spełnienie jednego z poniższych warunków:

• udział w ogólnopolskim finale konkursu przedmiotowego
• świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem
• wynik egzaminu gimnazjalnego większy lub równy 85 pkt. na 100 możliwych

30% zniżki w czesnym będzie oferowane za spełnienie co najmniej dwóch z powyżej podanych czterech warunków.

Ulga za osiągnięcia naukowe na kolejny semestr nauki jest uzależnione od średniej z ocen semestralnych i oceny z zachowania.


Ulgi socjalne przyznawane są w zależności od sytuacji materialnej rodziny ucznia, przy czym jego wysokość w danym roku szkolnym jest uzależniona od liczny złożonych podań i możliwości funduszy stypendialnego.

Podania o udzielenie ulgi socjalnej na pierwszy semestr powinny być złożone wraz z dokumentami do końca czerwca. Ulgi przyznawane są po otrzymaniu i rozpatrzeniu wszystkich podań na dany semestr.