Wymagane dokumenty


Przed przystąpieniem do rozmowy kwalifikacyjnej należy złożyć w sekretariacie Liceum następujące dokumenty:

* osobowy kwestionariusz informacyjny 

* świadectwo ukończenia klasy drugiej gimnazjum
* zestawienie ocen z pierwszego semestru klasy trzeciej gimnazjum (potwierdzone przez szkołę)
* opinia katechety lub księdza proboszcza


Do końca czerwca:

* świadectwo ukończenia klasy trzeciej gimnazjum
* zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
* 4 fotografie
* zaświadczenie o dysleksji, jeśli ją stwierdzono
* świadectwo chrztu
* wyciąg z aktu urodzenia
* wpisowe 500zł (możliwość wpłaty w dwóch ratach).