O SzkoleLiceum zostało powołane w 1997 roku przez J.E. Józefa Kardynała Glempa Prymasa Polski.

Obecnie organem prowadzącym Szkołę jest powołane przez księdza arcybiskupa Kazimierza Nycza Centrum Edukacyjne Archidiecezji Warszawskiej kierowane przez ks. Sylwestra Jeża.


Liceum oferuje:

 • program wychowawczy oparty na personalistycznej koncepcji człowieka,
 • patronat naukowy Wydziału Nauk Humanistycznych, Wydziału Nauk Matematyczno-Przyrodniczych Uniwersytetu kard. Stefana Wyszyńskiego,
 • internat dla uczniów spoza Warszawy,
 • integralny program wychowawczy i edukacyjny,
 • kompetentną kadrę pedagogiczną,
 • dobre warunki lokalowe i położenie w Lesie Bielańskim,
 • języki obce: angielski (w grupach w zależności od poziomu) i niemiecki (od podstaw lub kontynuacja),
 • trzy przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym w każdej klasie (w humanistycznej - j. polski, j. angielski, historia / historia sztuki; w matematycznej - matematyka, j. angielski, fizyka / geografia; w przyrodniczej - biologia, j. angielski, chemia / geografia),
 • teren sportowo-rekreacyjny: dwa boiska do piłki nożnej, dwa boiska do koszykówki, boisko do siatkówki, duża sala gimnastyczna, siłownia


 • pracownie przedmiotowe,
 • koła zainteresowań (powstają w zależności od potrzeb uczniów: teatralne, chemiczne, prawnicze, historyczne, zajęcia sportowe),
 • indywidualną opiekę naukową dla uczniów wybitnie uzdolnionych,
 • przygotowanie do olimpiad przedmiotowych,
 • bezpłatne zajęcia wyrównawcze z j. polskiego i matematyki dla klas pierwszych


 • spotkania z uczestnikami życia publicznego • edukację kulturalną i spotkania z twórcami kultury,
 • wyjazdy integracyjne dla klas pierwszych.