Program dydaktyczny


PROGRAM DYDAKTYCZNY OD ROKU SZKOLNEGO 2021/2022


Planowana liczba oddziałów: 3
Liczebność jednego oddziału: 24 osoby

W roku szkolnym 2021/2022 planowane są trzy oddziały o następujących kierunkach kształcenia:


1 A - KIERUNEK HUMANISTYCZNY - z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego i języka angielskiego oraz do wyboru historii lub historii sztuki.


alt


1 B - KIERUNEK MATEMATYCZNY - z rozszerzonym programem nauczania matematyki i języka angielskiego oraz do wyboru fizyki lub geografii.


alt


1 C - KIERUNEK PRZYRODNICZY - z rozszerzonym programem nauczania biologii i języka angielskiego oraz do wyboru chemii lub geografii.


alt


Deklarując wybór klasy kandydat akceptuje przewidziane dla niej rozszerzenia podstawy programowej.


JĘZYKI OBCE NOWOŻYTNE


Pierwszym językiem obcym nauczanym we wszystkich oddziałach jest język angielski.
Drugim językiem obcym nowożytnym nauczanym we wszystkich oddziałach jest język niemiecki (od podstaw lub kontynuacja po szkole podstawowej). 

Zajęcia z języków obcych mogą odbywać się w grupach międzyklasowych.
ARCHUTOWSKI - DOBRE MIEJSCE NA ROZWÓJ


Jednostką prowadzącą szkołę jest Centrum Edukacyjne Archidiecezji Warszawskiej.


CZAS NA NAUKĘ. Dbamy o dobre, gruntowne wykształcenie - mamy 100% zdawalność matury. Współpracujemy z Wydziałem Nauk Humanistycznych i Wydziałem Nauk Matematyczno-Przyrodniczych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Bierzemy udział w wykładach uniwersyteckich i konferencjach naukowych. Uczymy nie tylko z podręczników. Organizujemy wyjścia dydaktyczne, debaty, spotkania ze świadkami ważnych wydarzeń, np. z prof. Witoldem Kieżunem, prof. Janem Żarynem, p. Agnieszką Romaszewską. Kształtujemy postawy patriotyczne, np. każdego roku przygotowujemy Grę Miejską "Powstańcze ślady", aby uczcić pamięć o bohaterach Powstania Warszawskiego.
CZAS NA MODLITWĘ. Wychowujemy w oparciu o dobre relacje z drugim człowiekiem, a ich źródeł szukamy w Ewangelii. Dbamy o rozwój ducha i ciała,  w naszej szkole uczniowie nie muszą wstydzić się wiary. Prowadzimy adwentowe dni skupienia i rekolekcje wielkopostne, w okresie Wielkiego Postu w każdy piątek uczestniczymy w Drodze Krzyżowej, w maju chętni uczniowie modlą się Litanią Loretańską, a w październiku odmawiamy różaniec na szkolnym korytarzu.


CZAS NA ROZWIJANIE PASJI. Dysponujemy rozbudowanym terenem rekreacyjno-sportowym. Wyjeżdżamy na wycieczki w ciekawe miejsca, znane i całkiem nieodkryte, np. spływy kajakowe szlakiem Jana Pawła II, wycieczki w Tatry, Beskidy. Rozwijamy talenty, np. prowadzimy własny teatr „Archutowskiego” oraz spotykamy się na licznych kołach zainteresowań (koło prawnicze, koło chemiczne, koło fizyczne, koło turystyczne i inne).