Współpraca z Wydziałem Matematyczno-Przyrodniczym UKSW

 

Od roku 2010 zadania dydaktyczne Szkoły wspiera również Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W ramach współpracy pracownicy Wydziału prowadzą w szkole regularne zajęcia z matematyki i informatyki dla zainteresowanych uczniów.

 

  • Warsztat matematyczny to zajęcia dla chętnych, nastawione na kształcenie myślenia matematycznego. Przygotowuje on uczniów do fakultetu z matematyki i studiów wyższych, a także do konkursów międzyszkolnych (Kangur, Powszechny Internetowy Konkurs Politechniki Warszawskiej i inne). W roku szkolnym 2009/2010 zajęcia prowadził dr Leszek Sidz, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego i wieloletni nauczyciel eksperymentalnych klas matematycznych.

 

  • Nauka programowania to zajęcia przy komputerach, również ukierunkowane na pogłębianie rozumienia pojęć i struktur matematycznych. W roku szkolnym 2009/2010 prowadziła je dr Joanna Kandzia, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, autor programu multimedialnego Neomedia.

 

Warsztaty z matematyki i informatyki otwarte są dla wszystkich zainteresowanych.

 

Uczniów najbardziej zaangażowanych Szkoła obejmuje programem Indywidualnej Opieki Naukowej.