Aneksy do informatorów o egzaminie maturalnym w 2021 r. DrukujNa stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zostały opublikowane aneksy do wszystkich informatorów o egzaminie maturalnym w 2021 roku, a także zaktualizowane informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów. Prosimy o zapoznanie się ze zmianami.