O szkole

Liceum oferuje:

Nasze liceum zostało powołane w 1997 roku przez J.E. Józefa Kardynała Glempa Prymasa Polski. Obecnie organem prowadzącym Szkołę jest powołane przez księdza arcybiskupa Kazimierza Nycza Centrum Edukacyjne Archidiecezji Warszawskiej kierowane przez ks. Sylwestra Jeża.

 • program wychowawczy oparty na personalistycznej koncepcji człowieka,
 • patronat naukowy Wydziału Nauk Humanistycznych, Wydziału Nauk Matematyczno-Przyrodniczych Uniwersytetu kard. Stefana Wyszyńskiego,
 • internat dla uczniów spoza Warszawy,
 • integralny program wychowawczy i edukacyjny,
 • kompetentną kadrę pedagogiczną,
 • dobre warunki lokalowe i położenie w Lesie Bielańskim,
 • języki obce: angielski (w grupach w zależności od poziomu) i niemiecki (od podstaw lub kontynuacja),
 • trzy przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym w każdej klasie (w humanistycznej – j. polski, j. angielski, historia / historia sztuki; w matematycznej – matematyka, j. angielski, fizyka / geografia; w przyrodniczej – biologia, j. angielski, chemia / geografia),
 • teren sportowo-rekreacyjny: dwa boiska do piłki nożnej, dwa boiska do koszykówki, boisko do siatkówki, duża sala gimnastyczna, siłownia
 • pracownie przedmiotowe,
 • koła zainteresowań (powstają w zależności od potrzeb uczniów: teatralne, chemiczne, prawnicze, historyczne, zajęcia sportowe),
 • indywidualną opiekę naukową dla uczniów wybitnie uzdolnionych,
 • przygotowanie do olimpiad przedmiotowych,
 • bezpłatne zajęcia wyrównawcze z j. polskiego i matematyki dla klas pierwszych

 Spotkania z uczestnikami życia publicznego

Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. bł. ks. Romana Archutowskiego w Warszawie na Bielanach

ul. Dewajtis 3, 01-815 Warszawa

tel. 22 839-08-40; kom. 502 761 555