Dobry start

Rekrutacja 2023/2024

Dzielą Cię od nas 3 proste kroki

1

Wypełnienie wniosku

Pobranie i wypełnienie wniosku przez kanydata

2

Złożenie dokumentów

Dostarczenie dokumentów do dnia 19 czerwca 2023r.

3

Potwierdzenie

Otrzymasz od nas potwierdzenie złożenia wniosku rekrutacyjnego.

MUST HAVE LIST

  • wniosek rekrutacyjny
  • zobowiązania, zgody, oświadczenia
  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
  • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
  • wyciąg z aktu urodzenia (kserokopia)
  • 2 podpisane fotografie

do pobrania

Terminy

  Start Koniec
Publikacja wniosku 15 maja
Składanie wniosku 15 maja 19 czerwca
Składanie poświadczonych kopii świadectwa i zaświadczenia
o wynikach egzaminu oraz wniosku
(jeśli wniosek nie został złożony wcześniej)
23 czerwca 12 lipca
Opublikowanie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia 21 lipca
Składanie oryginałów dokumentów i kwestionariusza 21 lipca 26 lipca
Opublikowanie listy przyjętych 27 lipca
Rekrutacja uzupełniająca- składanie podania / wniosku 31 lipca 2 sierpnia
Opublikowanie listy osób zakwalifikowanych
do przyjęcia w rekrutacji uzupełniającej
9 sierpnia
Składanie oryginałów dokumentów i kwestionariusza 9 sierpnia 10 sierpnia (do godz. 15.00)
Opublikowanie listy osób przyjętych w rekrutacji uzupełniającej 11 sierpnia
Składanie podań do dyrektora szkoła o przyjęcie na wolne miejsca 11 sierpnia

Gdzie należy złożyć dokumenty ?

dokumenty można składać w godzinach pracy sekretariatu w dni robocze w godzinach 10.00-15.00, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

Publicznego Liceum Ogólnokształcącego
im. bł. ks. Romana Archutowskiego
01-815 Warszawa, ul. Dewajtis 3

Informacje

 

Dni otwarte dla kandydatów odbędą się:

15 marca 2023 r. i 19 kwietnia 2023 r.  

w godzinach popołudniowych

Dokładne godziny zostaną podane w późniejszym czasie.

Zachęcamy do śledzenia naszych mediów społecznościowych.

 

 

Poniżej znajdziecie informacje o rekrutacji do klas pierwszych.

Informacje o rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2023-2024

 

PROGRAM PIERWSZEGO SPOTKANIA INFORMACYJNEGO 

W środę 15 marca 2023 r., zapraszamy wszystkich kandydatów do naszego liceum na pierwsze w tym roku spotkanie informacyjne. Poniżej publikujemy program wydarzenia.

▪️ godz. 16.00

Zwiedzanie liceum z przewodnikami, możliwość wejść do sal lekcyjnych i pomieszczeń szkoły, rozmów z nauczycielami i uczniami.

▪️ godz. 17.00

Spotkanie z Dyrekcją na auli, prezentacja oferty edukacyjnej liceum i profilów klas na rok szkolny 2023/2024, możliwość zadawania pytań Dyrekcji.

▪️ godz. 18.00

Możliwość zwiedzenia szkoły tylko pod opieką przewodników.

Profil humanistyczny

język polski

historia

wos lub historia sztuki

Profil lingwistyczny

język polski

język angielski

język niemiecki

Profil ekonomiczno-inżynierski

język angielski

matematyka

fizyka lub chemia lub geografia

Profil przyrodniczo-turystyczny

język angielski

biologia

geografia lub chemia lub fizyka

Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. bł. ks. Romana Archutowskiego w Warszawie na Bielanach

ul. Dewajtis 3, 01-815 Warszawa

tel. 22 839-08-40; kom. 502 761 555