Dobry start

Rekrutacja 2024/2025

Dzielą Cię od nas 3 proste kroki

1

Wypełnienie wniosku

Pobranie i wypełnienie wniosku przez kanydata

2

Złożenie dokumentów

Złożenie wniosków do dnia 29 maja 2024r.

3

Potwierdzenie

Otrzymasz od nas potwierdzenie złożenia wniosku rekrutacyjnego.

MUST HAVE LIST

  • wniosek rekrutacyjny
  • zobowiązania, zgody, oświadczenia
  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
  • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
  • wyciąg z aktu urodzenia (kserokopia)
  • 2 podpisane fotografie

do pobrania

Terminy - rekrutacja 2024/2025

  Start Koniec
Publikacja wniosku 15 maja
Składanie wniosku 15 maja 29 maja (do godz. 15.00)
Składanie poświadczonych kopii świadectwa i zaświadczenia
o wynikach egzaminu oraz wniosku
(jeśli wniosek nie został złożony wcześniej)
3 lipca 10 lipca (do godz. 15.00)
Opublikowanie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia 19 lipca
Składanie oryginałów dokumentów i kwestionariusza 19 lipca 24 lipca (do godz. 15.00)
Opublikowanie listy przyjętych 25 lipca
Rekrutacja uzupełniająca- składanie podania / wniosku 29 lipca 31 lipca (do godz. 15.00)
Opublikowanie listy osób zakwalifikowanych
do przyjęcia w rekrutacji uzupełniającej
8 sierpnia
Składanie oryginałów dokumentów i kwestionariusza 8 sierpnia 12 sierpnia (do godz. 12.00)
Opublikowanie listy osób przyjętych w rekrutacji uzupełniającej 12 sierpnia
Składanie podań do dyrektora szkoła o przyjęcie na wolne miejsca

Gdzie należy złożyć dokumenty ?

dokumenty można składać w godzinach pracy sekretariatu w dni robocze w godzinach 8.30-15.30, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

UWAGA!
W dniach 21,23 i 28 maja, przyjmowanie wniosków w godzinach 8.30-10.00 oraz 13.00-15.30

Publiczne Liceum Ogólnokształcącego
im. bł. ks. Romana Archutowskiego
01-815 Warszawa, ul. Dewajtis 3

Informacje

 

Dni otwarte dla kandydatów odbędą się:

6 marca 2024 r. i 24 kwietnia 2024 r.  

w godzinach popołudniowych

Dokładne godziny zostaną podane w późniejszym czasie.

Zachęcamy do śledzenia naszych mediów społecznościowych.

 

 

Poniżej znajdziecie informacje o rekrutacji do klas pierwszych.

Informacja o rekrutacji na rok 2024/2025 

 

PROGRAM PIERWSZEGO SPOTKANIA INFORMACYJNEGO 

Środa 06.03.2024 r. 

Program: 

  • 16.00 – 17.00Możliwość zwiedzenia budynku szkoły:  rozmowy z uczniami-przewodnikami, przedstawicielami samorządu uczniowskiego i kierownikiem internatu; spotkania się z nauczycielami i uczniami w salach lekcyjnych.
  • 17.00 – 18.00Spotkanie na auli z dyrekcją szkoły, w czasie którego zostaną przekazane najważniejsze informacje o szkole, profilach planowanych klas oraz procesie rekrutacji. 
  • 18.00 – 19.00Możliwość zwiedzenia budynku szkoły:  rozmowy z uczniami-przewodnikami, przedstawicielami samorządu uczniowskiego i kierownikiem internatu.

Profil

Przedmioty punktowane

Rozszerzenia

Humanistyczny

język polski

matematyka

historia 

WOS

Polski 

Historia 

HS lub WOS 

Ekonomiczno-inżynierski

język polski

matematyka

język angielski

fizyka lub chemia lub geografia

Angielski/

Matematyka/

Fizyka lub Chemia lub Geografia

Przyrodniczy

język polski

matematyka

biologia 

fizyka lub chemia lub geografia

Angielski/ 

Biologia/

Fizyka lub Chemia lub Geografia

Profil humanistyczny

język polski

historia

wos lub historia sztuki

Profil ekonomiczno-inżynierski

język angielski

matematyka

fizyka lub chemia lub geografia

Profil przyrodniczo-turystyczny

język angielski

biologia

geografia lub chemia lub fizyka

Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. bł. ks. Romana Archutowskiego w Warszawie na Bielanach

ul. Dewajtis 3, 01-815 Warszawa

tel. 22 839-08-40; kom. 502 761 555