Internat

O internacie

 • Internat położony jest na terenie warszawskich Bielan, pośrodku Rezerwatu Las Bielański i jest przeznaczony dla uczniów spoza Warszawy.
 • Do internatu przyjmujemy uczniów z naszej szkoły - a w miarę wolnych miejsc z innych warszawskich szkół ponadpodstawowych.
 • W trosce o relacje rodzinne Internat zamykamy w piątek o 17.00, by potem otworzyć go w niedzielę o 18.00.
 • Dysponujemy odpowiednią bazą lokalową, aby do internatu przyjąć chłopców i dziewczęta.

Co oferujemy?

 • Wydzielone części mieszkań, osobno chłopcy, osobno dziewczęta.
 • Komfortowe warunki - pokoje jedno i dwuosobowe z własną łazienką a często z własnym prysznicem.
 • Posiadamy: świetlice, sale do nauki, otwarty aneks kuchenny, pralkę i żelazka, w podziemiach znajduje się siłownia.
 • Stwarzamy i pomagamy organizować wychowankom warunki do nauki i odpoczynku. Po szkole jest czas na naukę, relaks, zajęcia sportowe i modlitwę.
 • Uczymy samodzielności, pomagamy rozwijać zainteresowania.
 • Ze względu na kameralny charakter placówki wychowankowie internatu wraz z kadrą tworzą rodzinną atmosferę. Naszym priorytetem jest budowanie dobrych relacji z młodzieżą i zapewnienie bezpiecznych warunków rozwoju.

Kontakt z nami

Cezary Urzyczyn – kierownik internatu

Najchętniej odpowiemy na Wasze pytania pod nr telefonu 502390286 albo pod adresem: c.urzyczyn@archutowski.edu.pl ;  

Dojazd: 

Tramwaje: 6, 17; autobusy: 103, 121, 181 (przystanek UKSW),
rowery Veturilo – stacja pod budynkiem

 

NOWE KONTO DO WPŁAT ZA INTERNAT I OBIADY
PKO BP 89 1020 1185 0000 4202 0308 3755

Galeria

Nasz internat

Zasady

Wyjścia z internatu w ciągu tygodnia
 1. Każdy wychowanek ma obowiązek punktualnie wyjść na zajęcia lekcyjne. Wyjście do szkoły odbywa się bez wypisu.
 2. Wychowanek ma obowiązek niezwłocznie po zakończonych zajęciach lekcyjnych zgłosić się do wychowawcy dyżurnego w internacie. Powrót ze szkoły wychowawca wpisuje na Karcie Dziennej.
 3. Każdy wychowanek, który planuje indywidualnie opuszczać internat, musi przedstawić „Zgodę na Wyjścia” wypełnioną przez rodziców (opiekunów prawnych). 
 4. Wychowanek każdorazowe wyjście i powrót potwierdza własnoręcznym podpisem w Księdze wejść i wyjść.
 5. W nagłych sytuacjach wypis wychowanka może nastąpić za pomocą SMS-a (z podaniem przyczyny wyjścia), wysłanego przez rodzica na komórkę internatu, z numeru telefonu, który zostanie rozpoznany jako numer rodzica danego wychowanka. 
 6. Wyjazdy do domu w ciągu tygodnia (od niedzieli do czwartku) muszą być poprzedzone pisemną zgodą rodziców lub SMS-em z podaniem przyczyny.
 7. Samodzielny powrót wychowanka do domu w ostatnim dniu zajęć szkolnych odbywa się na podstawie pisemnej zgody rodziców.
 8. Internat otwierany jest o godz. 18.00 w niedzielę i zamykany w piątki o godz. 17.00 (sporadycznie zakończenie zajęć odbywa się w inne dni tygodnia). Poza tymi godzinami wychowankowie nie mogą przebywać na terenie internatu. 
 9. W sytuacji gdy wyjście z internatu koliduje z wypełnieniem dyżuru, wychowanek może być wypisany po wypełnieniu obowiązku lub znalezieniu zastępcy.
 10. Rodzice mieszkańca internatu zostają powiadomieni:
  o samowolnym opuszczeniu internatu przez wychowanka,
  o niezgłoszeniu się wychowanka w internacie po zajęciach szkolnych.

Za wymienione sytuacje, w zależności od okoliczności, grożą sankcje:

 • bezwzględny zakaz opuszczania internatu przez kolejnych 5 dni szkolnych,
 • zawieszenie w prawach mieszkańca internatu,
 • usunięcie wychowanka z internatu.
Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. bł. ks. Romana Archutowskiego w Warszawie na Bielanach

ul. Dewajtis 3, 01-815 Warszawa

tel. 22 839-08-40; kom. 502 761 555