Kwestionariusz 2022/2023

Kwestionariusz kandydata

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA
DO PUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

bł. ks. Romana Archutowskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 3

Dane osobowe kandydata

Czy adres zamieszkania ucznia jest inny?
Nie zaznaczaj pola jeśli adres jest taki sam.

Ukończona szkoła podstawowa

Dane osobowe matki (opiekuna prawnego)

Pole obowiązkowe, odpowiednio do stanu rodziny
Czy adres zamieszkania jest taki sam jak dziecka?
Dane opcjonalne

Dane osobowe ojca (opiekuna prawnego)

Czy adres zamieszkania jest taki sam jak dziecka?
Dane opcjonalne

Zainteresowania

Wymagany zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Czy uczeń posiada opinię psychologiczno-pedagogiczną?
Czy uczeń posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego?
Czy uczeń posiada orzeczenie o niepełnosprawności?
Czy uczeń posiada istotne dla organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ucznia?
Z jakich zajęć specjalistycznych chcieliby Państwo, aby korzystało Państwa dziecko na terenie Liceum?

Dane dotyczące zdrowia kandydata

Moje dziecko ma uczulenie na leki przeciwbólowe zawierające PARACETAMOL
w związku z tym WYRAŻAM ZGODĘ na podanie, w razie potrzeby, mojemu dziecku środków przeciwbólowych lub przeciwgorączkowych z zawartością paracetamolu