Pochód dziejów


W przeddzień 103. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości, 10 listopada 2021 r. w naszym Liceum zorganizowaliśmy tzw. „Pochód Dziejów” czyli pochód postaci historycznych, które miały wpływ na kształt i wolność naszej Ojczyzny.

Inicjatorką tego wydarzenia była Pani prof. Anna Radomska-Marczewska, która w stroju Olgi Małkowskiej – współtwórczyni harcerstwa polskiego, rozpoczęła w holu szkoły całą uroczystość. Każda z postaci prezentowała się mówiąc o swoich osiągnięciach i wkładzie w kulturę i historię Polski.

Wcześniej atrakcją już było przygotowywanie strojów, które w części wykonywane były w szkole jak np. suknia sławnej aktorki dramatycznej Heleny Modrzejewskiej. Jedne uczennice zamieniały się w urocze modelki, a drugie w świetne charakteryzatorki. Także chłopcy stworzyli niezapomniane kreacje idąc w stronę pokazania militarnej strony polskich obrońców Ojczyzny. W ten sposób został wyczarowany cały barwny świat dwudziestolecia międzywojennego zaczynając od Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i Magdaleny Samozwaniec (córek malarza Wojciecha Kossaka), artystki i pieśniarki Hanki Ordonówny (w czasie II wojny ratującej polskie sieroty po wydostaniu się z zesłań z sowieckiej Rosji), Bronisława Czecha (słynnego przedwojennego narciarza, olimpijczyka i taternika, a w czasie II wojny kuriera tatrzańskiego), a kończąc na artystce malarce Tamarze Łempickiej. W artystycznym „korowodzie dziejów” pojawił się także malarz Stanisław Wyspiański ze swoją żoną. Nie zabrakło też postaci z początków historii Polski takich jak księżna czeska Dobrawa, za przyczyną, której Polska przyjęła Chrzest Święty i od tego momentu jej pozycja na arenie międzynarodowej nabrała znaczenia. Wśród postaci walczących o niepodległość naszej Ojczyzny mogliśmy zobaczyć: dyktatora powstania styczniowego Mariana Langiewicza i  Annę Pustowójtównę – adiutantkę Dionizego Czachowskiego; młodego obrońcę Lwowa z 1918 r. Jurka Bitschana (słynne Orlątko); powstańca wielkopolskiego w wiernie odtworzonym mundurze przez jednego z naszych uczniów, który zajmuje się rekonstrukcją historyczną; bohaterskiego księdza Ignacego Skorupkę z Bitwy Warszawskiej 1920 roku, którego zaprezentował nasz Ksiądz katecheta; Krystynę Skarbek – kobietę szpiega Churchilla; Stanisławę Leszczyńską – wspaniałą położną z Auschwitz, która jest kandydatką na Ołtarze; żołnierzy września (w pełnym uzbrojeniu) oraz powstańców warszawskich. Pochód Dziejów zamykał w stroju z okresu okupacji jeden z uczniów klasy I, który jak się sam przedstawił „reprezentował zwykłego, anonimowego Polaka walczącego o wolność swojej Ojczyzny”. Całość pokazu została zakończona triumfalnym Polonezem odtańczonym przez wszystkich chętnych przed szkołą w pełnym słońcu pięknego jesiennego popołudnia.Leave a Reply