Przekazanie 1,5% podatku

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice i Przyjaciele Szkoły!

Prymasowska Fundacja im. Kardynała Augusta Hlonda została powołana w 1998 r. przez śp. Jego Eminencję Kardynała Józefa Glempa, prymasa Polski. Jej celem jest m.in. wspieranie edukacji katolickiej młodzieży.

Zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o wsparcie szkoły poprzez przekazanie 1,5% podatku dochodowego za rok 2022

na konto Fundacji im. Kard. A. Hlonda

z dopiskiem Liceum Archutowskiego:


PRYMASOWSKA FUNDACJA IM. KARD. AUGUSTA HLONDA
ul. Dewajtis 3, 01-815 Warszawa
nr KRS 0000106916
rachunek bankowy: PKO BP nr 66 1020 1185 0000 4002 0250 7796