Wyprawka dla uczniów z SPE

„Wyprawka szkolna” dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego 2023/2024

Informujemy o możliwości dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach rządowego programu pomocy uczniom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

W załączniku znajduje się  wzór wniosku do wypełnienia przez rodziców/opiekunów prawnych/pełnoletnich uczniów z aktualnym na dany etap edukacyjny orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zgodnie z pismem, wypełnione przez rodziców/opiekunów prawnych/pełnoletnich uczniów/itd. wnioski powinny być złożone w szkole w terminie do 7 września 2023 r.


Link do opublikowanego komunikatu w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2023/2024:
https://liblink.pl/a8JUdwYObD